Prečo fotovoltaika pre vašu domácnosť?

Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka. Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu.

Ktoré zariadenie je pre vás najvhodnejšie

Vďaka našej jednoduchej aplikácii okamžite zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Výsledok vám ukáže aj to, koľko ušetríte vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia na fotovoltaiku

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10kW. Pri dodržaní špecifických podmienok je možné získať aj bonus za akumuláciu elektriny, ktorú nespotrebujete a dodáte ju do verejného distribučného systému.

Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby :

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.

Maximálne hodnoty poukážky na fotovoltické panely

Hodnota poukážky a krytie nákladov má svoje presne stanovené limity. Pri fotovoltaike je to konkrétne:

 • 1100 EUR na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
 • 1100 EUR a 900 EUR na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2450 EUR na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny,
 • bonus, ktorý získate za akumuláciu elektriny, je 180 EUR/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín,
 • kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Chcete viac informácií? Prečítajte si všetko dôležité o podmienkach získania štátnej dotácie.

Fotovoltaika Viessmann s dotáciou

Photovoltaik-Modul Vitovolt 300

Vitovolt 300

Fotovoltaický modul, polykrištalické moduly s výkonom 270 a 275 Wp. Viac informácií na stránke Viessman.sk.

Akumulátor

Systémy akumulácie elektriny

Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.