Prečo slnečné kolektory pre vašu domácnosť?

Využívať energiu zo slnka nie je len ekologické, ale aj efektívne. Slnečná energia vám dokáže ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie a zohrievanie vody. Slnečné kolektory ušetria v priemere až 60 % energie, ktorá je potrebná na ohrev pitnej vody v domácnosti a v kombinácii s kondenzačným kotlom asi jednu tretinu ročnej spotreby energie.

Ktoré zariadenie je pre vás najvhodnejšie

Vďaka našej jednoduchej aplikácii okamžite zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Výsledok vám ukáže aj to, koľko ušetríte vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia na slnečné kolektory

V rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie v slovenských domácnostiach je možné žiadať o dotáciu na slnečné kolektory na ohrev vody a vykurovanie. Bežná domácnosť na ohrev teplej vody v rodinnom dome potrebuje slnečné kolektory s plochou cca 5m2.

Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky:

  • v rodinných domoch: ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Oprávnené výdavky na slnečné kolektory

Pred žiadosťou o štátnu dotáciu na slnečné kolektory si overte, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii solárnych kolektorov môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby:

  • slnečné kolektory,
  • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov,
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
  • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka),
  • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Maximálne hodnoty poukážky na slnečné kolektory

Výška dotácie má aj pri slnečných kolektoroch pevne stanovené limity. Z poukážky je možné uhradiť oprávnené náklady, a to vo výške:

  • rodinné domy: 400 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálne však do výšky 1400 EUR na inštaláciu,
  • bytové domy: 400 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,

Slnečné kolektory Viessmann s dotáciou

Vitosol 100-FM

Vitosol 100-FM

Plochý kolektor pre zvislú (typ SV1F) alebo kolmú (typ SH1F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Flachkollektor Vitosol 200-F Typ SV2C/D und SH2C

Vitosol 200-FM

Plochý kolektor pre zvislú (typ SV2F) alebo vodorovnú (typ SH2F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu . Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Trinkwasser Solarpaket

Solárna zostava Vitosol 100-FM

Solárna zostava na ohrev pitnej vody Vitosol 100-FM pozostáva z jednotiek Vitosol 100-FM a bivalentného zásobníka Vitocell 100-B/-W. . Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM

Vitosol 200-T

Typ SP2A, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení. Pre montáž na balkóny je k dispozícii špeciálny balkónový modul (1,26 m2 absorpčnej plochy) so zníženou konštrukčnou výškou. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 300-TM

Vitosol 300-TM

Typ SP3B, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.