Prečo tepelné čerpadlo pre vašu domácnosť?

Tepelné čerpadlo využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a súčasne vyrábať teplo ekologicky. Tepelné čerpadlo spotrebuje len malý podiel elektriny, poskytuje nám nezávislosť od oleja a plynu, aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, akými sú napr. podlahové alebo stropné vykurovanie, a pre domy s dobrou tepelnou izoláciou.

Ktoré zariadenie je pre vás najvhodnejšie

Vďaka našej jednoduchej aplikácii okamžite zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Výsledok vám ukáže aj to, koľko ušetríte vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia na tepelné čerpadlá a akumulačný zásobník vody

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky:

  • v rodinných domoch: ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Oprávnené výdavky na tepelné čerpadlá a akumulačný zásobník vody

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii tepelného čerpadla môžete zo štátnej dotácie podľa portálu zelenadomacnostiam.sk hradiť tieto komponenty a služby:

  • tepelné čerpadlo,
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
  • zemné vrty,
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Maximálne hodnoty poukážky na tepelné čerpadlá

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
tepelné čerpadlo v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €
Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/podporovane-zariadenia/tepelne-cerpadla-2/

Tepelné čerpadlá Viessmann s dotáciou

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S

Vitocal 200-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vykurovací výkon: 2,3 až 12,0 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S

Vitocal 222-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, kapacita zásobníka: 170 litrov, vykurovací výkon: 2,3 až 12,0 kW, rodinný dom, nová výstavba. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Vitocal 100-S

Vitocal 100-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 4,0 až16,0 kW, rodinný dom, novostavba a modernizácia, bivalentné systémy. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G

Vitocal 200-G

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,8 kW až 17,2 kW, rodinný dom, nová výstavba a modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Sole/Wasser-Wärmepumpen-Kompaktgerät Vitocal 222-G

Vitocal 222-G

Kompaktné tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10 kW, kapacita zásobníka: 170 litrov, rodinný dom, nová výstavba. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G

Vitocal 300-G

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, vykurovací výkon: 5,9 až 117,8 kW, rodinný či bytový dom, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Sole/Wasser-Wärmepumpen-Kompaktgerät Vitocal 333-G

Vitocal 333-G

Kompaktné tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10,3 kW, kapacita zásobníka: 170 litrov, rodinný dom, nová výstavba. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A

Vitocal 300-A

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 3 až 9 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A

Vitocal 300-A

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 7 do 8,5 kW, vonkajšia montáž, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 350-A

Vitocal 350-A

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 10,6 až 18,5 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Hybridné tepelné čerpadlá

Hybridný kotol Vitocaldens 222-F

Vitocaldens 222-F

Plynový hybridný kotol, menovitý tepelný výkon: 1,3 až 19 kW, rodinný dom / Novostavba a modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-S

Vitocal 250-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, Vykurovací výkon: 3 do 10,6 kW, rodinný dom, modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.